oficiální stránky obce

Proč se registrovat

  • na Vámi uvedené mobilní telefonní číslo budou zasílány SMS zprávy z Obecního úřadu Radostná pod Kozákovem obsahující důležité informace o dění v obci.

REGISTRACE

Souhlas se zpracování osobních údajů pro zasílání SMS zpráv z Obecního úřadu Radostná pod Kozákovem

Účel zpracování:

  • zasílání SMS zpráv z Obecního úřadu Radostná pod Kozákovem obsahující důležité informace o dění v obci: radostna.cz

Zpracovávané osobní údaje:

  • telefonní číslo

Doba zpracování:

  • do odvolání souhlasu subjektem údajů

Odvolání souhlasu

Odstranění ze zpracování registrovaných subjektů bude provedeno na základě odvoleného souhlasu. Tímto bude  ukončeno zasílání upozornění.   

Souhlas můžete odvolat zde.

Správce tímto informuje Subjekt údajů že má, v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem, vůči Správci zejména tato práva:

(a) právo na přístup k Osobním údajům;
(b) právo na opravu Osobních údajů;
(c) právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“);
(d) právo na omezení zpracování Osobních údajů;
(e) právo na přenositelnost Osobních údajů;
(f) právo vznášet námitky proti zpracování Osobních údajů;
(g) právo souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat.

Subjekt údajů je oprávněn svá práva vůči Správci uplatnit kontaktováním Správce (e-mail: urad@radostna.cz)

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Registrační formulář:

Jméno a příjmení:

Vaše telefonní číslo (registrace) - formát čísla: +420XXXXXXXXX

Ověřovací kód:

Registrací dávám souhlas se zpracováním osobních údajů.

Noviny na Úřední desce obce

radostna.cz