oficiální stránky obce

AKTUALITY

V květnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý,
tzn. 3.; 10.; 17.; 24. a 31. 5. 2022. 

Svoz bude proveden ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový, popř. vyšší červený) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, avšak není určen k odvozu většího množství větví. Pokud zde větve odkládáte, mohou mít průměr max. 1 cm a je nutné je zkrátit na délku max. 1m.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Svoz pytlů s tříděným odpadem bude proveden v úterý 19. dubna 2022.

Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích, tetrapak v oranžových pytlích a nově kovový odpad v šedých pytlích, které se standardně odevzdávají v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volavci a jsou označovány čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpadu. Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte nejlépe ráno v den svozu na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.

V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn.  5.; 12.; 19. a 26. 4. 2022. 

Svoz bude proveden ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový, popř. nově vyšší červený) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, avšak není určen k odvozu většího množství větví. Pokud zde větve odkládáte, mohou mít průměr max. 1 cm a je nutné je zkrátit na délku max. 1m.

K likvidaci delších větví, které nemáte možnost zpracovat vlastními silami, nabízíme službu štěpkování obecním štěpkovačem neseným na vozidle Multicar. Štěpkovač bude v provozu v  sobotu 23. 4. 2022 a je možné ho přistavit na Vaši zahradu za manipulační poplatek 100,- Kč. Vlastní likvidace větví v množství obvyklém je poté pro plátce místního poplatku za odpady zdarma. Pokud máte o tuto službu zájem, stačí se nahlásit na tel.: 724 179 787, popř. na mail urad@radostna.cz, nejpozději do pátku 22. 4. 2022.

Hromadné pálení větví “pod rybníkem” již není možné, mj. proto, že si mnoho spoluobčanů (místních i přespolních) pletlo hromadu roští s komunální skládkou.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Svoz pytlů s tříděným odpadem bude proveden v úterý 15. března 2022.

 Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích, tetrapak v oranžových pytlích a nově kovový odpad v šedých pytlích, které se standardně odevzdávají v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volavci a jsou označovány čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpadu. Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte nejlépe ráno v den svozu na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.

Děkujeme, že třídíte odpad.

V březnu budou provedeny první dva letošní vývozy biopopelnic a to v úterý  15. a 29. 3. 2022. 

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Noviny na Úřední desce obce

radostna.cz