oficiální stránky obce

AKTUALITY

V červnu bude prováděn vývoz biopopelnic každou středu tzn. 3.; 10.; 17. a 24. 6. 2015. Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v úterý večer.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

DSCN0710

Děkujeme, že třídíte odpad.

V květnu bude proveden vývoz biopopelnic v sobotu 9. 5. a 23. 5. 2015. V den svozu přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti.

Nastálo (od dubna do listopadu) bude umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Na základě poptávky spoluobčanů bude v sobotu 16. 5. a 30. 5. 2015 přistaven kontejner na bioodpad na následující místa:

19:00 – 19:15 hod                            Volavec u kapličky

19:15 – 19:30 hod                            Lestkov – náves

19:30 – 19:45 hod                            Lestkov – u kontejnerů na tříděný odpad (u Mužíčků)

19:45 – 20:00 hod                            Pustina – Peciště

Děkujeme, že třídíte odpad.

SDH Lestkov pořádá ve čtvrtek 30.4.2015 lampionový průvod a pálení čarodějnic. Sraz dětí je v 19.15 hod na návsi v Lestkově. Zde dostanou lampion a společně se vydají směrem k vatře pod rybník. Vatra bude zapálena kolem osmé hodiny večerní. Pro všechny je připraveno občerstvení. Lampion, vuřt a limonáda pro děti je zdarma.