oficiální stránky obce

Termíny svozu bioodpadu a likvidace větví

V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn.  4.; 11.; 18. a 25. 4. 2023. 

Svoz bude proveden ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový, popř. vyšší červený) u budovy obecního úřadu na Pustině nebo na Volavci za kapličkou. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, avšak není určen k odvozu většího množství větví. Pokud zde větve odkládáte, mohou mít průměr max. 1 cm a je nutné je zkrátit na délku max. 1m.

K likvidaci delších větví, které nemáte možnost zpracovat vlastními silami, nabízíme službu štěpkování obecním štěpkovačem neseným na vozidle Multicar. Štěpkovač bude v provozu v sobotu 15. 4. 2023 a je možné ho přistavit na Vaši zahradu za manipulační poplatek 100,- Kč. Vlastní likvidace větví v množství obvyklém je poté pro plátce místního poplatku za odpady zdarma. Pokud máte o tuto službu zájem, stačí se nahlásit na tel.: 724 179 787, popř. na mail urad@radostna.cz, nejpozději do pátku 14. 4. 2023.

Hromadné pálení větví “pod rybníkem” již není možné, mj. proto, že si mnoho spoluobčanů (místních i přespolních) pletlo hromadu roští s komunální skládkou.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Noviny na Úřední desce obce

radostna.cz