oficiální stránky obce

V listopadu se vracíme k úterním vývozům biopopelnic. 

Vývoz biopopelnic bude proveden každé úterý, tzn.: 2.; 9.; 16.; 23. a 30. 11. 2021.

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Pokud klesnou venkovní teploty pod 0 °C, nebude možné vývoz provést, neboť v takovém případě nelze s obsahem biopopelnic manipulovat.

Pokud do hnědých biopopelnic vkládáte větve, mohou mít v průměru maximálně 1 cm a musí být nalámány tak, aby bylo možné zavřít vrchní víko popelnice. Delší ani silnější větve neumí svozové vozidlo zpracovat!

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.