oficiální stránky obce

28. října 2018 jsme oslavili stoleté výročí založení naší první samostatné Československé republiky. Oslavy se konaly po celé naší republice. I u nás v Radostné pod Kozákovem jsme toto významné výročí oslavili. V neděli 28. 10. se ve 14 hodin u Obecního úřadu Radostná p. K., i přes nepříznivé deštivé a sychravé počasí, sešli lidé, aby slavnostně zasadili lípu – symbol naší státnosti. Oslava byla zahájena naší státní hymnou „Kde domov můj“, poté pronesli slavnost-ní projevy pan starosta Jan König, DiS. a místostarosta Ing. Zdeněk Brožek. O kulturní program se postaraly děti pod vedením paní Mgr. Mileny Kašové. Pavlínka Kukaňová zahrála na flétnu písně Ach, synku, synku a Černé oči. Dále Jakub Šírek, sourozenci Kubíčkovi – Kačka a Pepa – a Pavlínka Kukaňová přednesli básně o lípě. S pomocí místních hasičů, kteří se také oslavy zúčastnili, byla lípa slavnostně zasazena. Každý člověk si mohl nabrat na lopatu hlínu a přihodit ji k lípě. K tomu jim na harmoniku zahrál starosta SDH Lestkov pan Radomil Hejduk oblíbenou píseň našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“, a kdo chtěl, mohl si i zazpívat. Na závěr jsme popřáli lípě, aby rostla, sílila a kvetla pro budoucí generace jako naše republika. Poté se všichni odebrali do budovy obecního úřadu, kde je čekalo malé občerstvení a promítání části historie naší obce. Děkujeme tímto všem, kteří se oslavy zúčastnili, pomáhali s její přípravou a hasičům i dětem za program.

Mgr. Milena Kašová

Noviny na Úřední desce obce

radostna.cz