oficiální stránky obce

V sobotu 23. 5. 2015 pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Tatobitech v rámci oslav 130. výročí svého založení okrskovou soutěž v hasičském sportu. Zástupce hasičských sborů Podkozákovského okrsku přivítalo vlídné počasí a skvěle připravený areál fotbalového hřiště v Tatobitech.  Po připomenutí historie SDH Tatobity a slavnostním předání stuhy k výročí založení sboru se závodní družstva přesunula na soutěžní dráhy.

SDH Lestkov měl na této soutěži zastoupení ve všech kategoriích, kromě veteránské části. Všechna naše družstva si vedla výborně a dosáhla „na bednu“. Soutěž začínali nejmladší hasiči, kteří soutěžili v disciplínách suchý požární útok a překážková dráha, známá jako „džberovka“. Naši nejmenší „mini“ žáci skončili druzí, mladší žáci třetí a starší žáci svou kategorii vyhráli.

Soutěž dospělých na dva pokusy požárních útoků, z nichž lepší se počítal, začala družstva žen. Naše ženy dosáhly času 42,01s, se kterým obsadily druhé místo. V kategorii mužů si naše družstvo sestavené v den závodu a spoléhající na zkušenosti jednotlivých závodníků nedělalo příliš velké ambice na úspěch. O to větším překvapením byly předvedené dva útoky, výsledný čas 17,40s a druhé místo se ztrátou 0,17s na vítězné družstvo z Veselé.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za vzornou reprezentaci sboru našich dobrovolných hasičů, fanouškům, kteří je při jejich výkonech povzbuzovali a rodičům dětí za trpělivost při přípravě našich mladých hasičských nadějí. Již nyní se těšíme na další závody, nejpozději opět za rok.

Noviny na Úřední desce obce

radostna.cz