Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci srpnu 2023Počet účastníků sběru Plasty:  59

Počet účastníků sběru Papír:  1

Počet účastníků sběru Tetrapak:  14

Počet účastníků sběru Kovo odpady:  6

Celkový počet účastníků sběru:  61Sběr v roce 2023
Hmotnost kg za měsíc: srpen Hmotnost kg za rok: 2023
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 3,21 0,00 14,93 0,00 44,79
45,00
1100201000
Plasty 7,97 0,00 54,69 0,00 164,07
Papír 0,00 0,00 176,65 0,00 141,32
305,00
1100701000
Plasty 4,73 0,00 22,86 0,00 68,58
69,00
1101301000
Tetrapak 0,00 0,00 5,63 0,00 16,89
17,00
1101401000
Plasty 4,80 0,00 19,71 0,00 59,13
Tetrapak 0,00 0,00 2,56 0,00 7,68
67,00
1102201000
Plasty 10,98 0,00 50,93 0,00 152,79
Tetrapak 0,00 0,00 9,97 0,00 29,91
183,00
1102301000
Tetrapak 0,00 0,00 9,25 0,00 27,75
Plasty 13,40 0,00 71,47 0,00 214,41
242,00
1103201000
Plasty 0,00 0,00 27,78 0,00 83,34
Papír 0,00 0,00 24,16 0,00 19,33
Tetrapak 0,00 0,00 6,03 0,00 18,09
121,00
1103301000
Tetrapak 0,00 0,00 4,20 0,00 12,60
Plasty 10,55 0,00 37,42 0,00 112,26
125,00
1103501000
Plasty 0,00 0,00 18,19 0,00 54,57
55,00
1103701000
Papír 0,00 0,00 68,91 0,00 55,13
Plasty 5,92 0,00 60,59 0,00 181,77
237,00
1103801000
Plasty 7,52 0,00 49,72 0,00 149,16
149,00
2100201000
Tetrapak 0,00 0,00 1,29 0,00 3,87
Plasty 1,67 0,00 6,15 0,00 18,45
22,00
2100401000
Tetrapak 1,75 0,00 4,64 0,00 13,92
Papír 0,00 0,00 456,89 0,00 365,51
Plasty 22,60 0,00 58,00 0,00 174,00
553,00
2100601000
Papír 0,00 0,00 37,91 0,00 30,33
Tetrapak 0,00 0,00 1,80 0,00 5,40
Plasty 10,64 0,00 18,60 0,00 55,80
92,00
2100701000
Plasty 0,00 0,00 20,77 0,00 62,31
Tetrapak 0,00 0,00 2,72 0,00 8,16
Papír 0,00 0,00 27,30 0,00 21,84
92,00
2101201000
Tetrapak 0,00 0,00 5,84 0,00 17,52
Papír 0,00 0,00 10,40 0,00 8,32
Plasty 9,56 0,00 49,47 0,00 148,41
174,00
2101501000
Tetrapak 0,00 0,00 7,12 0,00 21,36
Plasty 2,50 0,00 40,12 0,00 120,36
142,00
2101601000
Plasty 4,37 0,00 29,03 0,00 87,09
Tetrapak 0,00 0,00 1,92 0,00 5,76
93,00
2101701000
Plasty 12,98 0,00 29,49 0,00 88,47
Tetrapak 4,07 0,00 4,07 0,00 12,21
101,00
2101901000
Plasty 0,00 0,00 5,49 0,00 16,47
Tetrapak 0,00 0,00 1,67 0,00 5,01
Papír 0,00 0,00 33,82 0,00 27,06
49,00
2102101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,07 0,00 6,21
Plasty 0,00 0,00 20,76 0,00 62,28
68,00
2102501000
Plasty 0,00 0,00 7,66 0,00 22,98
23,00
2102601000
Plasty 8,83 0,00 20,81 0,00 62,43
Kovo odpady 3,36 0,00 7,57 0,00 22,71
Papír 0,00 0,00 77,39 0,00 61,91
147,00
2102901000
Plasty 0,00 0,00 14,13 0,00 42,39
Papír 0,00 0,00 54,57 0,00 43,66
Tetrapak 0,93 0,00 4,04 0,00 12,12
98,00
2103201000
Kovo odpady 0,00 0,00 3,37 0,00 10,11
Tetrapak 0,00 0,00 5,30 0,00 15,90
Plasty 0,00 0,00 31,23 0,00 93,69
120,00
2104301000
Plasty 2,75 0,00 6,73 0,00 20,19
Tetrapak 0,00 0,00 1,47 0,00 4,41
25,00
2104401000
Papír 0,00 0,00 15,50 0,00 12,40
Tetrapak 0,00 0,00 5,67 0,00 17,01
Plasty 5,52 0,00 42,40 0,00 127,20
157,00
2104601000
Plasty 0,00 0,00 23,38 0,00 70,14
Tetrapak 0,00 0,00 5,04 0,00 15,12
85,00
2105201000
Papír 0,00 0,00 62,68 0,00 50,14
Plasty 2,46 0,00 43,37 0,00 130,11
180,00
2105301000
Tetrapak 0,00 0,00 1,87 0,00 5,61
Plasty 0,00 0,00 40,77 0,00 122,31
128,00
2105401000
Tetrapak 0,00 0,00 5,54 0,00 16,62
Plasty 4,09 0,00 30,73 0,00 92,19
Kovo odpady 0,00 0,00 13,39 0,00 40,17
149,00
2105501000
Plasty 0,00 0,00 11,06 0,00 33,18
Tetrapak 0,00 0,00 5,10 0,00 15,30
48,00
2105601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,31 0,00 6,93
Plasty 10,08 0,00 58,58 0,00 175,74
183,00
2105701000
Plasty 2,38 0,00 8,17 0,00 24,51
25,00
2106001000
Plasty 2,91 0,00 31,50 0,00 94,50
95,00
2106401000
Papír 0,00 0,00 39,56 0,00 31,65
Plasty 0,00 0,00 27,79 0,00 83,37
Tetrapak 0,00 0,00 2,27 0,00 6,81
122,00
2106501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,47 0,00 7,41
Papír 0,00 0,00 51,85 0,00 41,48
Plasty 10,73 0,00 60,46 0,00 181,38
230,00
2106601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,34 0,00 4,02
Plasty 5,95 0,00 17,42 0,00 52,26
56,00
2106701000
Kovo odpady 0,00 0,00 2,67 0,00 8,01
Papír 0,00 0,00 87,91 0,00 70,33
Plasty 0,00 0,00 8,95 0,00 26,85
105,00
2106801000
Plasty 0,00 0,00 39,64 0,00 118,92
Tetrapak 0,00 0,00 5,22 0,00 15,66
135,00
2107001000
Kovo odpady 0,00 0,00 4,95 0,00 14,85
Tetrapak 2,27 0,00 13,48 0,00 40,44
Plasty 16,27 0,00 70,26 0,00 210,78
266,00
2107301000
Tetrapak 1,47 0,00 4,87 0,00 14,61
Papír 0,00 0,00 42,11 0,00 33,69
Plasty 2,29 0,00 25,65 0,00 76,95
125,00
2107401000
Plasty 0,00 0,00 20,16 0,00 60,48
Tetrapak 0,00 0,00 13,25 0,00 39,75
100,00
2107901000
Papír 0,00 0,00 32,07 0,00 25,66
Plasty 1,77 0,00 11,68 0,00 35,04
Tetrapak 0,00 0,00 1,60 0,00 4,80
65,00
2108001000
Papír 0,00 0,00 6,70 0,00 5,36
Plasty 0,00 0,00 20,38 0,00 61,14
Tetrapak 0,00 0,00 2,73 0,00 8,19
75,00
2108101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,41 0,00 10,23
Papír 0,00 0,00 10,26 0,00 8,21
Plasty 0,00 0,00 2,20 0,00 6,60
25,00
2108102000
Plasty 0,00 0,00 4,54 0,00 13,62
Tetrapak 0,00 0,00 2,44 0,00 7,32
21,00
2108301000
Kovo odpady 0,00 0,00 3,64 0,00 10,92
Tetrapak 0,00 0,00 9,58 0,00 28,74
Papír 0,00 0,00 52,56 0,00 42,05
Plasty 6,23 0,00 35,90 0,00 107,70
189,00
2108401000
Tetrapak 1,16 0,00 1,79 0,00 5,37
Plasty 8,57 0,00 43,86 0,00 131,58
137,00
2109101000
Tetrapak 1,83 0,00 4,56 0,00 13,68
Plasty 5,96 0,00 43,87 0,00 131,61
145,00
2109301000
Papír 0,00 0,00 78,22 0,00 62,58
Plasty 3,55 0,00 22,96 0,00 68,88
131,00
2109401000
Plasty 0,00 0,00 13,65 0,00 40,95
Tetrapak 0,00 0,00 3,86 0,00 11,58
Papír 0,00 0,00 31,49 0,00 25,19
78,00
2109501000
Papír 0,00 0,00 441,15 0,00 352,92
Plasty 0,00 0,00 76,04 0,00 228,12
581,00
2109901000
Papír 0,00 0,00 17,51 0,00 14,01
Plasty 4,27 0,00 20,40 0,00 61,20
75,00
2110101000
Plasty 0,00 0,00 40,79 0,00 122,37
Kovo odpady 0,00 0,00 2,60 0,00 7,80
Tetrapak 0,00 0,00 2,29 0,00 6,87
137,00
2110201000
Papír 0,00 0,00 51,67 0,00 41,34
Plasty 13,68 0,00 47,88 0,00 143,64
185,00
2110301000
Tetrapak 0,00 0,00 13,77 0,00 41,31
Plasty 0,00 0,00 76,98 0,00 230,94
272,00
2110501000
Tetrapak 0,00 0,00 1,79 0,00 5,37
5,00
2110601000
Papír 0,00 0,00 45,59 0,00 36,47
Plasty 0,00 0,00 19,56 0,00 58,68
95,00
2110701000
Tetrapak 0,00 0,00 5,37 0,00 16,11
Kovo odpady 21,90 0,00 42,06 0,00 126,18
Papír 0,00 0,00 134,60 0,00 107,68
Plasty 18,33 0,00 78,28 0,00 234,84
485,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 77,11 0,00 61,69
Plasty 3,23 0,00 51,97 0,00 155,91
218,00
2111301000
Tetrapak 6,14 0,00 6,14 0,00 18,42
Plasty 9,86 0,00 30,02 0,00 90,06
108,00
2111401000
Kovo odpady 0,00 0,00 6,07 0,00 18,21
Tetrapak 0,00 0,00 3,16 0,00 9,48
Papír 0,00 0,00 8,34 0,00 6,67
Plasty 4,62 0,00 20,56 0,00 61,68
96,00
2111501000
Tetrapak 1,97 0,00 1,97 0,00 5,91
Papír 0,00 0,00 82,56 0,00 66,05
Plasty 2,42 0,00 38,24 0,00 114,72
187,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 4,75 0,00 14,25
Papír 0,00 0,00 105,43 0,00 84,34
Plasty 4,96 0,00 37,31 0,00 111,93
211,00
2111901000
Kovo odpady 0,00 0,00 5,68 0,00 17,04
Plasty 3,33 0,00 24,13 0,00 72,39
89,00
2112001000
Plasty 0,00 0,00 4,44 0,00 13,32
13,00
2112101000
Kovo odpady 0,00 0,00 3,86 0,00 11,58
Tetrapak 0,00 0,00 6,06 0,00 18,18
Papír 0,00 0,00 33,29 0,00 26,63
Plasty 0,00 0,00 80,09 0,00 240,27
297,00
2112201000
Tetrapak 0,00 0,00 2,09 0,00 6,27
Papír 0,00 0,00 9,06 0,00 7,25
Plasty 0,00 0,00 2,11 0,00 6,33
20,00
2112401000
Papír 4,72 0,00 24,82 0,00 19,86
Plasty 0,00 0,00 6,41 0,00 19,23
39,00
2112601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,38 0,00 7,14
Plasty 0,00 0,00 12,24 0,00 36,72
44,00
2112701000
Papír 0,00 0,00 37,77 0,00 30,22
Plasty 10,54 0,00 20,24 0,00 60,72
91,00
2112801000
Plasty 6,03 0,00 30,55 0,00 91,65
92,00
2112901000
Tetrapak 0,00 0,00 2,21 0,00 6,63
Plasty 0,00 0,00 13,34 0,00 40,02
47,00
2113001000
Tetrapak 0,00 0,00 4,77 0,00 14,31
Papír 0,00 0,00 33,22 0,00 26,58
Plasty 0,00 0,00 5,40 0,00 16,20
57,00
2113101000
Kovo odpady 0,00 0,00 1,70 0,00 5,10
Tetrapak 0,00 0,00 2,95 0,00 8,85
Plasty 0,00 0,00 13,10 0,00 39,30
53,00
2113301000
Plasty 1,26 0,00 16,57 0,00 49,71
50,00
2113401000
Kovo odpady 0,00 0,00 2,68 0,00 8,04
Tetrapak 0,00 0,00 1,83 0,00 5,49
Papír 0,00 0,00 2,77 0,00 2,22
16,00
3100101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,34 0,00 7,02
Papír 0,00 0,00 19,09 0,00 15,27
Plasty 0,00 0,00 10,12 0,00 30,36
53,00
3100201000
Papír 0,00 0,00 17,74 0,00 14,19
Plasty 0,00 0,00 7,88 0,00 23,64
38,00
3100401000
Papír 0,00 0,00 25,94 0,00 20,75
Plasty 0,00 0,00 11,37 0,00 34,11
55,00
3100701000
Papír 0,00 0,00 8,75 0,00 7,00
Plasty 2,15 0,00 67,03 0,00 201,09
208,00
3101001000
Plasty 0,00 0,00 10,35 0,00 31,05
31,00
3101201000
Papír 0,00 0,00 3,87 0,00 3,10
Plasty 2,58 0,00 11,43 0,00 34,29
37,00
3101501000
Kovo odpady 9,31 0,00 36,90 0,00 110,70
Tetrapak 2,14 0,00 9,87 0,00 29,61
Papír 0,00 0,00 128,69 0,00 102,95
Plasty 43,15 0,00 139,28 0,00 417,84
661,00
3101601000
Plasty 8,04 0,00 46,14 0,00 138,42
138,00
3101701000
Plasty 0,00 0,00 31,56 0,00 94,68
95,00
3102001000
Tetrapak 0,00 0,00 1,35 0,00 4,05
Papír 0,00 0,00 23,45 0,00 18,76
Plasty 8,60 0,00 18,15 0,00 54,45
77,00
3102101000
Plasty 5,45 0,00 10,88 0,00 32,64
33,00
3102801000
Tetrapak 2,46 0,00 9,68 0,00 29,04
Plasty 8,51 0,00 58,97 0,00 176,91
206,00
3102901000
Tetrapak 0,00 0,00 4,06 0,00 12,18
Papír 0,00 0,00 16,08 0,00 12,86
Plasty 0,00 0,00 84,89 0,00 254,67
280,00
3103501000
Kovo odpady 0,00 0,00 7,29 0,00 21,87
Tetrapak 1,55 0,00 7,72 0,00 23,16
Plasty 14,69 0,00 80,35 0,00 241,05
286,00
3103901000
Papír 0,00 0,00 31,75 0,00 25,40
Plasty 9,33 0,00 89,77 0,00 269,31
295,00
3104001000
Papír 0,00 0,00 7,31 0,00 5,85
6,00
3104101000
Kovo odpady 3,16 0,00 6,02 0,00 18,06
Papír 0,00 0,00 12,40 0,00 9,92
Plasty 4,41 0,00 40,36 0,00 121,08
149,00
3104601000
Plasty 0,00 0,00 1,28 0,00 3,84
Tetrapak 0,00 0,00 1,26 0,00 3,78
8,00
3104602000
Tetrapak 2,71 0,00 8,26 0,00 24,78
Plasty 16,87 0,00 99,55 0,00 298,65
323,00
3104801000
Kovo odpady 3,12 0,00 13,26 0,00 39,78
Tetrapak 2,00 0,00 6,37 0,00 19,11
Plasty 6,35 0,00 45,67 0,00 137,01
196,00
3104901000
Tetrapak 0,00 0,00 10,83 0,00 32,49
Papír 0,00 0,00 29,13 0,00 23,30
Plasty 0,00 0,00 25,28 0,00 75,84
132,00
3105001000
Tetrapak 0,00 0,00 2,04 0,00 6,12
Plasty 4,20 0,00 18,24 0,00 54,72
61,00
3105401000
Kovo odpady 3,92 0,00 3,92 0,00 11,76
Papír 0,00 0,00 54,12 0,00 43,30
Plasty 6,33 0,00 49,74 0,00 149,22
204,00