Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci únoru 2023Počet účastníků sběru Plasty:  62

Počet účastníků sběru Papír:  1

Počet účastníků sběru Tetrapak:  26

Počet účastníků sběru Kovo odpady:  3

Celkový počet účastníků sběru:  67Sběr v roce 2023
Hmotnost kg za měsíc: únor Hmotnost kg za rok: 2023
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100201000
Papír 0,00 0,00 58,73 0,00 46,98
Plasty 13,45 0,00 13,45 0,00 40,35
87,00
1101301000
Tetrapak 5,63 0,00 5,63 0,00 16,89
17,00
1101401000
Tetrapak 2,56 0,00 2,56 0,00 7,68
Plasty 6,89 0,00 6,89 0,00 20,67
28,00
1102301000
Plasty 15,17 0,00 15,17 0,00 45,51
Tetrapak 2,11 0,00 2,11 0,00 6,33
52,00
1103201000
Papír 0,00 0,00 24,16 0,00 19,33
Plasty 14,30 0,00 14,30 0,00 42,90
Tetrapak 4,20 0,00 4,20 0,00 12,60
75,00
1103301000
Plasty 4,79 0,00 4,79 0,00 14,37
Tetrapak 2,26 0,00 2,26 0,00 6,78
21,00
1103701000
Papír 0,00 0,00 22,96 0,00 18,37
Plasty 7,58 0,00 7,58 0,00 22,74
41,00
2100201000
Plasty 1,44 0,00 1,44 0,00 4,32
4,00
2100401000
Papír 0,00 0,00 74,98 0,00 59,98
Plasty 6,22 0,00 6,22 0,00 18,66
79,00
2100601000
Papír 0,00 0,00 37,91 0,00 30,33
30,00
2100701000
Papír 0,00 0,00 15,00 0,00 12,00
12,00
2101201000
Tetrapak 3,51 0,00 3,51 0,00 10,53
Plasty 9,71 0,00 9,71 0,00 29,13
40,00
2101501000
Plasty 12,60 0,00 12,60 0,00 37,80
Tetrapak 2,54 0,00 2,54 0,00 7,62
45,00
2101601000
Plasty 7,47 0,00 7,47 0,00 22,41
22,00
2102601000
Plasty 4,19 0,00 4,19 0,00 12,57
Papír 0,00 0,00 35,23 0,00 28,18
41,00
2102901000
Plasty 3,89 0,00 3,89 0,00 11,67
Tetrapak 1,21 0,00 1,21 0,00 3,63
Papír 0,00 0,00 32,21 0,00 25,77
41,00
2103201000
Plasty 13,11 0,00 13,11 0,00 39,33
Tetrapak 2,66 0,00 2,66 0,00 7,98
47,00
2104401000
Plasty 9,65 0,00 9,65 0,00 28,95
Tetrapak 2,06 0,00 2,06 0,00 6,18
35,00
2104601000
Plasty 2,61 0,00 2,61 0,00 7,83
Tetrapak 2,78 0,00 2,78 0,00 8,34
16,00
2105201000
Plasty 13,01 0,00 15,36 0,00 46,08
Papír 0,00 0,00 39,43 0,00 31,54
78,00
2105401000
Kovo odpady 4,93 0,00 4,93 0,00 14,79
15,00
2105501000
Tetrapak 2,48 0,00 2,48 0,00 7,44
7,00
2105601000
Plasty 14,85 0,00 14,85 0,00 44,55
45,00
2106001000
Plasty 7,26 0,00 7,26 0,00 21,78
22,00
2106401000
Tetrapak 2,27 0,00 2,27 0,00 6,81
Plasty 1,96 0,00 1,96 0,00 5,88
13,00
2106501000
Papír 0,00 0,00 20,16 0,00 16,13
Plasty 24,28 0,00 24,28 0,00 72,84
89,00
2106701000
Papír 0,00 0,00 54,64 0,00 43,71
44,00
2106801000
Tetrapak 1,79 0,00 1,79 0,00 5,37
Plasty 13,07 0,00 13,07 0,00 39,21
45,00
2107001000
Plasty 16,07 0,00 16,07 0,00 48,21
Tetrapak 3,53 0,00 3,53 0,00 10,59
59,00
2107301000
Plasty 4,78 0,00 4,78 0,00 14,34
14,00
2107401000
Plasty 7,11 0,00 7,11 0,00 21,33
Tetrapak 5,62 0,00 5,62 0,00 16,86
38,00
2107901000
Papír 0,00 0,00 13,34 0,00 10,67
Plasty 2,62 0,00 2,62 0,00 7,86
19,00
2108001000
Papír 0,00 0,00 6,70 0,00 5,36
5,00
2108102000
Tetrapak 2,44 0,00 2,44 0,00 7,32
Plasty 4,54 0,00 4,54 0,00 13,62
21,00
2108301000
Plasty 2,24 0,00 2,24 0,00 6,72
Tetrapak 4,24 0,00 4,24 0,00 12,72
Papír 0,00 0,00 24,30 0,00 19,44
39,00
2108401000
Plasty 15,19 0,00 15,19 0,00 45,57
Tetrapak 0,63 0,00 0,63 0,00 1,89
47,00
2109101000
Plasty 10,52 0,00 10,52 0,00 31,56
32,00
2109301000
Papír 0,00 0,00 55,48 0,00 44,38
44,00
2109401000
Papír 0,00 0,00 11,45 0,00 9,16
9,00
2109501000
Papír 0,00 0,00 210,99 0,00 168,79
169,00
2109901000
Papír 0,00 0,00 2,17 0,00 1,74
Plasty 3,33 0,00 3,33 0,00 9,99
12,00
2110101000
Plasty 7,41 0,00 7,41 0,00 22,23
22,00
2110201000
Papír 0,00 0,00 51,67 0,00 41,34
Plasty 11,65 0,00 11,65 0,00 34,95
76,00
2110301000
Plasty 5,10 0,00 62,52 0,00 187,56
Tetrapak 1,77 0,00 12,53 0,00 37,59
225,00
2110601000
Papír 0,00 0,00 13,86 0,00 11,09
Plasty 4,88 0,00 4,88 0,00 14,64
26,00
2110701000
Kovo odpady 13,86 0,00 13,86 0,00 41,58
Tetrapak 1,87 0,00 1,87 0,00 5,61
Plasty 5,99 0,00 5,99 0,00 17,97
65,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 33,14 0,00 26,51
Plasty 7,78 0,00 7,78 0,00 23,34
50,00
2111401000
Plasty 4,10 0,00 4,10 0,00 12,30
12,00
2111501000
Papír 0,00 0,00 11,41 0,00 9,13
Plasty 11,28 0,00 11,28 0,00 33,84
43,00
2111601000
Papír 0,00 0,00 37,16 0,00 29,73
Plasty 8,18 0,00 8,18 0,00 24,54
54,00
2111901000
Plasty 6,76 0,00 6,76 0,00 20,28
20,00
2112001000
Plasty 4,44 0,00 4,44 0,00 13,32
13,00
2112101000
Tetrapak 2,15 0,00 2,15 0,00 6,45
Papír 0,00 0,00 16,94 0,00 13,55
Plasty 16,00 0,00 16,00 0,00 48,00
68,00
2112401000
Papír 0,00 0,00 4,36 0,00 3,49
Plasty 1,26 0,00 1,26 0,00 3,78
7,00
2112701000
Papír 0,00 0,00 20,74 0,00 16,59
Plasty 4,90 0,00 4,90 0,00 14,70
31,00
2112801000
Plasty 2,32 0,00 2,32 0,00 6,96
7,00
2113101000
Kovo odpady 1,70 0,00 1,70 0,00 5,10
5,00
2113401000
Papír 1,22 0,00 1,22 0,00 0,98
1,00
3100101000
Papír 0,00 0,00 19,09 0,00 15,27
Plasty 3,98 0,00 3,98 0,00 11,94
27,00
3100201000
Papír 0,00 0,00 4,61 0,00 3,69
4,00
3100401000
Papír 0,00 0,00 7,67 0,00 6,14
Plasty 3,80 0,00 3,80 0,00 11,40
18,00
3100701000
Plasty 8,70 0,00 8,70 0,00 26,10
26,00
3101001000
Plasty 3,79 0,00 3,79 0,00 11,37
11,00
3101201000
Plasty 2,24 0,00 2,24 0,00 6,72
7,00
3101501000
Tetrapak 2,36 0,00 2,36 0,00 7,08
Plasty 11,21 0,00 11,21 0,00 33,63
Papír 0,00 0,00 52,25 0,00 41,80
83,00
3101601000
Plasty 9,31 0,00 9,31 0,00 27,93
28,00
3102001000
Papír 0,00 0,00 12,33 0,00 9,86
Plasty 2,99 0,00 2,99 0,00 8,97
19,00
3102801000
Tetrapak 4,95 0,00 4,95 0,00 14,85
Plasty 10,01 0,00 10,01 0,00 30,03
45,00
3103501000
Plasty 9,36 0,00 9,36 0,00 28,08
28,00
3103901000
Papír 0,00 0,00 10,46 0,00 8,37
Plasty 8,18 0,00 8,18 0,00 24,54
33,00
3104001000
Papír 0,00 0,00 7,31 0,00 5,85
6,00
3104101000
Papír 0,00 0,00 12,40 0,00 9,92
Plasty 4,96 0,00 4,96 0,00 14,88
25,00
3104602000
Tetrapak 3,53 0,00 3,53 0,00 10,59
Plasty 30,02 0,00 30,02 0,00 90,06
101,00
3104801000
Tetrapak 2,33 0,00 2,33 0,00 6,99
Plasty 8,08 0,00 8,08 0,00 24,24
31,00
3105001000
Plasty 2,20 0,00 2,20 0,00 6,60
7,00
3105401000
Papír 0,00 0,00 21,88 0,00 17,50
Plasty 11,17 0,00 11,17 0,00 33,51
51,00