Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci prosinci 2022Počet účastníků sběru Plasty:  68

Počet účastníků sběru Papír:  1

Počet účastníků sběru Tetrapak:  25

Počet účastníků sběru Kovo odpady:  4

Celkový počet účastníků sběru:  70Sběr v roce 2022
Hmotnost kg za měsíc: prosinec Hmotnost kg za rok: 2022
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 2,51 0,00 27,30 0,00 81,90
Tetrapak 0,00 0,00 1,73 0,00 5,19
87,00
1100201000
Plasty 7,93 0,00 97,31 0,00 291,93
Papír 0,00 0,00 155,46 0,00 124,37
416,00
1100401000
Plasty 0,00 0,00 1,61 0,00 4,83
5,00
1101301000
Tetrapak 0,00 0,00 5,02 0,00 15,06
Plasty 0,00 0,00 33,84 0,00 101,52
117,00
1101401000
Tetrapak 0,00 0,00 2,36 0,00 7,08
Papír 0,00 0,00 24,14 0,00 19,31
Plasty 0,00 0,00 22,76 0,00 68,28
95,00
1101801000
Plasty 0,00 0,00 2,93 0,00 8,79
9,00
1102201000
Plasty 7,82 0,00 168,92 0,00 506,76
Tetrapak 0,00 0,00 18,00 0,00 54,00
561,00
1102301000
Plasty 3,79 0,00 97,37 0,00 292,11
Tetrapak 1,93 0,00 18,38 0,00 55,14
347,00
1102901000
Papír 0,00 0,00 3,56 0,00 2,85
Plasty 2,25 0,00 31,43 0,00 94,29
Tetrapak 0,00 0,00 4,28 0,00 12,84
110,00
1103201000
Tetrapak 0,00 0,00 5,53 0,00 16,59
Plasty 0,00 0,00 29,89 0,00 89,67
106,00
1103301000
Plasty 6,96 0,00 50,24 0,00 150,72
Tetrapak 0,00 0,00 6,94 0,00 20,82
172,00
1103501000
Plasty 0,00 0,00 6,93 0,00 20,79
21,00
1103701000
Plasty 15,87 0,00 99,99 0,00 299,97
Papír 0,00 0,00 70,84 0,00 56,67
357,00
1103801000
Plasty 12,27 0,00 22,57 0,00 67,71
68,00
2100201000
Tetrapak 0,00 0,00 1,59 0,00 4,77
Papír 0,00 0,00 46,22 0,00 36,98
Plasty 0,00 0,00 4,90 0,00 14,70
56,00
2100401000
Tetrapak 0,00 0,00 4,11 0,00 12,33
Papír 0,00 0,00 260,43 0,00 208,34
Plasty 19,47 0,00 73,56 0,00 220,68
441,00
2100601000
Papír 0,00 0,00 10,26 0,00 8,21
Plasty 13,82 0,00 24,47 0,00 73,41
Tetrapak 0,00 0,00 4,14 0,00 12,42
94,00
2100701000
Plasty 0,00 0,00 11,41 0,00 34,23
Papír 0,00 0,00 32,40 0,00 25,92
Tetrapak 0,00 0,00 1,78 0,00 5,34
65,00
2101201000
Tetrapak 0,00 0,00 11,16 0,00 33,48
Papír 0,00 0,00 22,77 0,00 18,22
Plasty 3,35 0,00 102,61 0,00 307,83
360,00
2101501000
Tetrapak 0,00 0,00 8,58 0,00 25,74
Plasty 7,01 0,00 49,42 0,00 148,26
174,00
2101601000
Plasty 6,55 0,00 49,77 0,00 149,31
Tetrapak 0,00 0,00 5,61 0,00 16,83
166,00
2101701000
Tetrapak 0,00 0,00 5,82 0,00 17,46
Plasty 0,00 0,00 14,93 0,00 44,79
62,00
2101901000
Tetrapak 0,00 0,00 2,00 0,00 6,00
Plasty 0,00 0,00 4,20 0,00 12,60
19,00
2102001000
Plasty 0,00 0,00 2,19 0,00 6,57
7,00
2102101000
Tetrapak 3,01 0,00 4,63 0,00 13,89
Plasty 14,19 0,00 41,86 0,00 125,58
139,00
2102501000
Plasty 2,33 0,00 14,08 0,00 42,24
42,00
2102601000
Kovo odpady 0,00 0,00 9,11 0,00 27,33
Papír 0,00 0,00 46,33 0,00 37,06
Plasty 1,63 0,00 28,24 0,00 84,72
149,00
2102901000
Papír 0,00 0,00 8,70 0,00 6,96
Kovo odpady 7,96 0,00 7,96 0,00 23,88
Tetrapak 1,94 0,00 4,24 0,00 12,72
Plasty 3,62 0,00 24,37 0,00 73,11
117,00
2103201000
Tetrapak 0,00 0,00 5,44 0,00 16,32
Kovo odpady 0,00 0,00 2,20 0,00 6,60
Plasty 0,00 0,00 51,24 0,00 153,72
177,00
2103301000
Plasty 0,00 0,00 13,85 0,00 41,55
42,00
2104301000
Plasty 0,00 0,00 3,47 0,00 10,41
10,00
2104401000
Papír 0,00 0,00 44,90 0,00 35,92
Plasty 1,99 0,00 82,06 0,00 246,18
Tetrapak 2,26 0,00 10,00 0,00 30,00
312,00
2104501000
Plasty 8,74 0,00 22,15 0,00 66,45
Tetrapak 2,25 0,00 6,84 0,00 20,52
87,00
2104601000
Tetrapak 0,00 0,00 7,32 0,00 21,96
Plasty 2,34 0,00 22,67 0,00 68,01
90,00
2105201000
Tetrapak 0,00 0,00 4,20 0,00 12,60
Papír 0,00 0,00 83,20 0,00 66,56
Plasty 0,00 0,00 34,43 0,00 103,29
182,00
2105301000
Tetrapak 2,44 0,00 8,50 0,00 25,50
Plasty 8,62 0,00 95,92 0,00 287,76
313,00
2105401000
Plasty 6,80 0,00 44,74 0,00 134,22
Tetrapak 0,00 0,00 5,53 0,00 16,59
Kovo odpady 0,00 0,00 7,64 0,00 22,92
174,00
2105501000
Tetrapak 0,00 0,00 9,64 0,00 28,92
Plasty 3,30 0,00 21,53 0,00 64,59
94,00
2105601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,60 0,00 7,80
Plasty 5,57 0,00 46,08 0,00 138,24
146,00
2105701000
Tetrapak 0,00 0,00 2,81 0,00 8,43
Plasty 0,00 0,00 9,34 0,00 28,02
36,00
2106001000
Plasty 7,25 0,00 57,57 0,00 172,71
173,00
2106401000
Tetrapak 2,38 0,00 12,33 0,00 36,99
Plasty 7,32 0,00 50,15 0,00 150,45
187,00
2106501000
Plasty 0,00 0,00 70,27 0,00 210,81
Tetrapak 0,00 0,00 2,78 0,00 8,34
Papír 0,00 0,00 50,48 0,00 40,38
260,00
2106601000
Tetrapak 1,09 0,00 5,08 0,00 15,24
Plasty 11,47 0,00 33,59 0,00 100,77
116,00
2106701000
Plasty 8,68 0,00 34,07 0,00 102,21
Papír 0,00 0,00 139,07 0,00 111,26
Tetrapak 0,00 0,00 1,23 0,00 3,69
217,00
2106801000
Plasty 10,76 0,00 66,38 0,00 199,14
Tetrapak 0,00 0,00 9,63 0,00 28,89
Papír 0,00 0,00 1,99 0,00 1,59
230,00
2107001000
Kovo odpady 0,00 0,00 5,16 0,00 15,48
Plasty 18,66 0,00 91,74 0,00 275,22
Tetrapak 2,05 0,00 28,28 0,00 84,84
376,00
2107301000
Tetrapak 0,00 0,00 1,97 0,00 5,91
Papír 0,00 0,00 75,05 0,00 60,04
Plasty 2,28 0,00 47,40 0,00 142,20
208,00
2107401000
Tetrapak 5,40 0,00 26,22 0,00 78,66
Plasty 2,63 0,00 31,92 0,00 95,76
174,00
2107901000
Papír 0,00 0,00 22,18 0,00 17,74
Tetrapak 1,84 0,00 6,52 0,00 19,56
Plasty 3,36 0,00 28,06 0,00 84,18
121,00
2108001000
Papír 0,00 0,00 5,96 0,00 4,77
Plasty 12,94 0,00 51,84 0,00 155,52
Tetrapak 1,89 0,00 7,73 0,00 23,19
183,00
2108101000
Papír 0,00 0,00 22,87 0,00 18,30
Tetrapak 0,00 0,00 11,38 0,00 34,14
Plasty 0,00 0,00 4,43 0,00 13,29
66,00
2108102000
Plasty 0,00 0,00 4,29 0,00 12,87
Tetrapak 0,00 0,00 1,80 0,00 5,40
18,00
2108301000
Tetrapak 0,00 0,00 12,73 0,00 38,19
Papír 0,00 0,00 25,37 0,00 20,30
Plasty 2,71 0,00 55,77 0,00 167,31
226,00
2108401000
Kovo odpady 0,00 0,00 2,19 0,00 6,57
Plasty 0,00 0,00 55,22 0,00 165,66
Tetrapak 0,00 0,00 7,72 0,00 23,16
195,00
2109001000
Tetrapak 0,00 0,00 4,49 0,00 13,47
Papír 0,00 0,00 187,36 0,00 149,89
Plasty 0,00 0,00 6,72 0,00 20,16
184,00
2109101000
Tetrapak 0,00 0,00 7,28 0,00 21,84
Papír 0,00 0,00 19,55 0,00 15,64
Plasty 4,32 0,00 73,87 0,00 221,61
259,00
2109301000
Papír 0,00 0,00 38,07 0,00 30,46
Plasty 0,00 0,00 51,77 0,00 155,31
186,00
2109401000
Papír 0,00 0,00 47,21 0,00 37,77
Plasty 0,00 0,00 12,80 0,00 38,40
Tetrapak 0,00 0,00 1,81 0,00 5,43
82,00
2109501000
Papír 0,00 0,00 226,21 0,00 180,97
Plasty 46,80 0,00 171,13 0,00 513,39
694,00
2109901000
Papír 0,00 0,00 12,73 0,00 10,18
Plasty 0,00 0,00 37,55 0,00 112,65
123,00
2110101000
Tetrapak 2,21 0,00 4,49 0,00 13,47
Papír 0,00 0,00 17,14 0,00 13,71
Plasty 12,13 0,00 43,18 0,00 129,54
157,00
2110201000
Papír 0,00 0,00 52,66 0,00 42,13
Plasty 15,09 0,00 63,88 0,00 191,64
234,00
2110301000
Tetrapak 0,00 0,00 6,27 0,00 18,81
Plasty 0,00 0,00 18,13 0,00 54,39
73,00
2110601000
Papír 0,00 0,00 57,99 0,00 46,39
Plasty 4,14 0,00 32,66 0,00 97,98
144,00
2110701000
Kovo odpady 0,00 0,00 14,35 0,00 43,05
Tetrapak 2,99 0,00 11,25 0,00 33,75
Papír 0,00 0,00 48,30 0,00 38,64
Plasty 15,55 0,00 42,42 0,00 127,26
243,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 67,96 0,00 54,37
Plasty 5,46 0,00 76,92 0,00 230,76
285,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,66 0,00 7,98
Papír 0,00 0,00 10,33 0,00 8,26
Plasty 2,07 0,00 11,28 0,00 33,84
50,00
2111401000
Kovo odpady 3,00 0,00 3,00 0,00 9,00
Tetrapak 1,84 0,00 7,15 0,00 21,45
Papír 0,00 0,00 29,12 0,00 23,30
Plasty 2,38 0,00 40,78 0,00 122,34
176,00
2111501000
Tetrapak 0,00 0,00 5,58 0,00 16,74
Papír 0,00 0,00 63,50 0,00 50,80
Plasty 0,00 0,00 42,62 0,00 127,86
195,00
2111601000
Tetrapak 2,20 0,00 8,38 0,00 25,14
Papír 0,00 0,00 94,70 0,00 75,76
Plasty 0,00 0,00 42,58 0,00 127,74
229,00
2111901000
Plasty 4,85 0,00 12,72 0,00 38,16
38,00
2112101000
Kovo odpady 0,00 0,00 6,81 0,00 20,43
Tetrapak 2,57 0,00 18,73 0,00 56,19
Papír 0,00 0,00 45,88 0,00 36,70
Plasty 8,22 0,00 104,08 0,00 312,24
426,00
2112201000
Tetrapak 0,00 0,00 7,81 0,00 23,43
Plasty 0,00 0,00 31,97 0,00 95,91
119,00
2112401000
Papír 4,16 0,00 22,39 0,00 17,91
Plasty 2,82 0,00 43,17 0,00 129,51
147,00
2112501000
Plasty 0,00 0,00 5,57 0,00 16,71
17,00
2112601000
Tetrapak 2,83 0,00 5,45 0,00 16,35
Plasty 1,92 0,00 22,72 0,00 68,16
85,00
2112701000
Papír 0,00 0,00 45,06 0,00 36,05
Plasty 2,69 0,00 36,65 0,00 109,95
146,00
2112801000
Plasty 6,05 0,00 15,16 0,00 45,48
45,00
2112901000
Plasty 0,00 0,00 19,53 0,00 58,59
59,00
2113001000
Tetrapak 2,89 0,00 5,19 0,00 15,57
Plasty 2,79 0,00 9,78 0,00 29,34
45,00
2113101000
Kovo odpady 2,08 0,00 2,08 0,00 6,24
Tetrapak 2,76 0,00 9,38 0,00 28,14
Plasty 8,61 0,00 35,20 0,00 105,60
140,00
2113401000
Tetrapak 1,58 0,00 1,58 0,00 4,74
Papír 0,00 0,00 2,06 0,00 1,65
Plasty 0,00 0,00 1,46 0,00 4,38
11,00
3100101000
Tetrapak 0,00 0,00 4,01 0,00 12,03
Papír 0,00 0,00 39,82 0,00 31,86
Plasty 0,00 0,00 24,75 0,00 74,25
118,00
3100201000
Papír 0,00 0,00 26,73 0,00 21,38
Plasty 0,00 0,00 10,09 0,00 30,27
52,00
3100401000
Plasty 13,33 0,00 13,33 0,00 39,99
Papír 0,00 0,00 6,92 0,00 5,54
46,00
3100701000
Papír 0,00 0,00 7,27 0,00 5,82
Plasty 0,00 0,00 88,97 0,00 266,91
273,00
3101001000
Plasty 2,43 0,00 23,13 0,00 69,39
69,00
3101201000
Plasty 3,12 0,00 16,69 0,00 50,07
50,00
3101501000
Plasty 18,55 0,00 199,39 0,00 598,17
Tetrapak 1,81 0,00 9,27 0,00 27,81
Papír 0,00 0,00 141,67 0,00 113,34
Kovo odpady 6,61 0,00 29,77 0,00 89,31
829,00
3101601000
Tetrapak 2,12 0,00 3,99 0,00 11,97
Plasty 6,21 0,00 59,48 0,00 178,44
190,00
3101701000
Plasty 3,86 0,00 80,97 0,00 242,91
243,00
3102001000
Tetrapak 0,00 0,00 11,45 0,00 34,35
Papír 0,00 0,00 34,57 0,00 27,66
Plasty 3,63 0,00 52,09 0,00 156,27
218,00
3102101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,02 0,00 9,06
Papír 0,00 0,00 15,50 0,00 12,40
Plasty 0,00 0,00 50,13 0,00 150,39
172,00
3102801000
Tetrapak 0,00 0,00 18,65 0,00 55,95
Papír 0,00 0,00 6,27 0,00 5,02
Plasty 15,65 0,00 101,64 0,00 304,92
366,00
3102901000
Tetrapak 0,00 0,00 21,35 0,00 64,05
Papír 0,00 0,00 118,36 0,00 94,69
Plasty 4,59 0,00 78,84 0,00 236,52
395,00
3103501000
Tetrapak 0,00 0,00 9,66 0,00 28,98
Plasty 8,82 0,00 91,21 0,00 273,63
303,00
3103601000
Plasty 0,00 0,00 16,47 0,00 49,41
49,00
3103901000
Kovo odpady 0,00 0,00 2,72 0,00 8,16
Plasty 4,26 0,00 84,73 0,00 254,19
262,00
3104001000
Papír 0,00 0,00 22,28 0,00 17,82
Plasty 0,00 0,00 23,13 0,00 69,39
87,00
3104101000
Plasty 2,30 0,00 31,79 0,00 95,37
95,00
3104601000
Tetrapak 0,00 0,00 4,86 0,00 14,58
Papír 0,00 0,00 24,08 0,00 19,26
Plasty 0,00 0,00 9,13 0,00 27,39
61,00
3104602000
Tetrapak 0,00 0,00 6,16 0,00 18,48
Plasty 0,00 0,00 85,27 0,00 255,81
274,00
3104801000
Kovo odpady 0,00 0,00 5,23 0,00 15,69
Tetrapak 2,62 0,00 16,99 0,00 50,97
Plasty 9,66 0,00 56,62 0,00 169,86
237,00
3104901000
Tetrapak 0,00 0,00 1,76 0,00 5,28
Papír 0,00 0,00 104,24 0,00 83,39
Plasty 7,27 0,00 169,42 0,00 508,26
597,00
3105001000
Tetrapak 2,06 0,00 8,08 0,00 24,24
Plasty 1,43 0,00 29,15 0,00 87,45
112,00
3105401000
Papír 0,00 0,00 36,54 0,00 29,23
Plasty 7,40 0,00 74,78 0,00 224,34
254,00