Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci červenci 2022Počet účastníků sběru Plasty:  69

Počet účastníků sběru Papír:  48

Počet účastníků sběru Tetrapak:  27

Počet účastníků sběru Kovo odpady:  4

Celkový počet účastníků sběru:  86Sběr v roce 2022
Hmotnost kg za měsíc: červenec Hmotnost kg za rok: 2022
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 8,06 0,00 16,55 0,00 49,65
Tetrapak 1,73 0,00 1,73 0,00 5,19
55,00
1100201000
Papír 93,93 0,00 116,56 0,00 93,25
Plasty 4,18 0,00 38,58 0,00 115,74
209,00
1100401000
Plasty 0,00 0,00 1,61 0,00 4,83
5,00
1101301000
Plasty 0,00 0,00 33,84 0,00 101,52
Tetrapak 0,00 0,00 5,02 0,00 15,06
117,00
1101401000
Papír 24,14 0,00 24,14 0,00 19,31
Plasty 4,48 0,00 12,23 0,00 36,69
Tetrapak 0,00 0,00 2,36 0,00 7,08
63,00
1101801000
Plasty 2,93 0,00 2,93 0,00 8,79
9,00
1102201000
Plasty 13,30 0,00 89,75 0,00 269,25
Tetrapak 3,63 0,00 13,26 0,00 39,78
309,00
1102301000
Tetrapak 1,55 0,00 10,70 0,00 32,10
Plasty 14,83 0,00 62,39 0,00 187,17
219,00
1102901000
Tetrapak 4,28 0,00 4,28 0,00 12,84
Plasty 5,68 0,00 14,75 0,00 44,25
57,00
1103201000
Plasty 2,48 0,00 21,76 0,00 65,28
Tetrapak 0,00 0,00 2,99 0,00 8,97
74,00
1103301000
Plasty 7,58 0,00 30,29 0,00 90,87
Tetrapak 0,00 0,00 5,05 0,00 15,15
106,00
1103501000
Plasty 6,93 0,00 6,93 0,00 20,79
21,00
1103701000
Papír 23,32 0,00 41,29 0,00 33,03
Plasty 7,57 0,00 46,70 0,00 140,10
173,00
2100201000
Papír 46,22 0,00 46,22 0,00 36,98
Tetrapak 0,00 0,00 1,59 0,00 4,77
Plasty 1,35 0,00 3,35 0,00 10,05
52,00
2100401000
Papír 116,40 0,00 116,40 0,00 93,12
Tetrapak 0,00 0,00 2,05 0,00 6,15
Plasty 0,00 0,00 19,21 0,00 57,63
157,00
2100601000
Tetrapak 0,00 0,00 4,14 0,00 12,42
Plasty 0,00 0,00 10,65 0,00 31,95
Papír 10,26 0,00 10,26 0,00 8,21
53,00
2100701000
Plasty 0,00 0,00 5,59 0,00 16,77
Papír 32,40 0,00 32,40 0,00 25,92
Tetrapak 0,00 0,00 1,78 0,00 5,34
48,00
2101201000
Papír 22,77 0,00 22,77 0,00 18,22
Plasty 0,00 0,00 58,31 0,00 174,93
Tetrapak 0,00 0,00 7,41 0,00 22,23
215,00
2101501000
Plasty 7,57 0,00 24,67 0,00 74,01
Tetrapak 2,77 0,00 5,56 0,00 16,68
91,00
2101601000
Plasty 8,10 0,00 32,79 0,00 98,37
Tetrapak 0,00 0,00 2,83 0,00 8,49
107,00
2101901000
Tetrapak 2,00 0,00 2,00 0,00 6,00
6,00
2102001000
Plasty 0,00 0,00 2,19 0,00 6,57
7,00
2102101000
Tetrapak 0,00 0,00 1,62 0,00 4,86
Plasty 0,00 0,00 11,82 0,00 35,46
40,00
2102501000
Plasty 2,49 0,00 2,49 0,00 7,47
7,00
2102601000
Kovo odpady 4,88 0,00 4,88 0,00 14,64
Papír 42,18 0,00 42,18 0,00 33,74
Plasty 6,16 0,00 17,74 0,00 53,22
102,00
2102901000
Plasty 4,44 0,00 7,09 0,00 21,27
Papír 0,91 0,00 0,91 0,00 0,73
22,00
2103201000
Plasty 0,00 0,00 31,63 0,00 94,89
Tetrapak 0,00 0,00 3,32 0,00 9,96
105,00
2103301000
Plasty 2,60 0,00 9,29 0,00 27,87
28,00
2104401000
Tetrapak 2,10 0,00 5,71 0,00 17,13
Plasty 13,20 0,00 48,73 0,00 146,19
Papír 31,84 0,00 40,83 0,00 32,66
196,00
2104501000
Tetrapak 1,57 0,00 1,57 0,00 4,71
Plasty 2,91 0,00 2,91 0,00 8,73
13,00
2104601000
Plasty 2,23 0,00 12,92 0,00 38,76
Tetrapak 0,00 0,00 5,64 0,00 16,92
56,00
2105201000
Papír 21,32 0,00 35,93 0,00 28,74
Plasty 3,04 0,00 16,67 0,00 50,01
Tetrapak 2,03 0,00 2,03 0,00 6,09
85,00
2105301000
Tetrapak 2,21 0,00 6,06 0,00 18,18
Plasty 11,87 0,00 65,75 0,00 197,25
215,00
2105401000
Kovo odpady 0,00 0,00 3,28 0,00 9,84
Tetrapak 0,00 0,00 2,45 0,00 7,35
Plasty 0,00 0,00 25,53 0,00 76,59
94,00
2105501000
Plasty 2,07 0,00 12,04 0,00 36,12
Tetrapak 0,00 0,00 6,66 0,00 19,98
56,00
2105601000
Plasty 8,98 0,00 15,40 0,00 46,20
46,00
2105701000
Plasty 1,94 0,00 1,94 0,00 5,82
Tetrapak 1,23 0,00 2,81 0,00 8,43
14,00
2106001000
Plasty 7,64 0,00 35,64 0,00 106,92
107,00
2106401000
Tetrapak 6,71 0,00 6,71 0,00 20,13
Plasty 3,42 0,00 3,42 0,00 10,26
30,00
2106501000
Papír 22,35 0,00 22,35 0,00 17,88
Plasty 9,42 0,00 53,19 0,00 159,57
Tetrapak 0,00 0,00 2,78 0,00 8,34
186,00
2106601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,75 0,00 8,25
Plasty 0,00 0,00 11,93 0,00 35,79
44,00
2106701000
Papír 118,68 0,00 139,07 0,00 111,26
Plasty 0,00 0,00 10,07 0,00 30,21
141,00
2106801000
Tetrapak 0,00 0,00 4,84 0,00 14,52
Papír 0,00 0,00 1,99 0,00 1,59
Plasty 12,05 0,00 41,32 0,00 123,96
140,00
2107001000
Tetrapak 1,71 0,00 21,33 0,00 63,99
Plasty 5,59 0,00 45,75 0,00 137,25
201,00
2107301000
Papír 60,33 0,00 60,33 0,00 48,26
Plasty 8,03 0,00 34,70 0,00 104,10
152,00
2107401000
Plasty 2,70 0,00 21,43 0,00 64,29
Tetrapak 4,65 0,00 17,93 0,00 53,79
118,00
2107901000
Tetrapak 0,00 0,00 2,84 0,00 8,52
Papír 22,18 0,00 22,18 0,00 17,74
Plasty 2,70 0,00 14,33 0,00 42,99
69,00
2108001000
Papír 5,96 0,00 5,96 0,00 4,77
Tetrapak 1,88 0,00 3,97 0,00 11,91
Plasty 9,69 0,00 23,57 0,00 70,71
87,00
2108101000
Papír 22,87 0,00 22,87 0,00 18,30
Plasty 0,00 0,00 1,99 0,00 5,97
Tetrapak 0,00 0,00 4,03 0,00 12,09
36,00
2108102000
Plasty 0,00 0,00 4,29 0,00 12,87
Tetrapak 0,00 0,00 1,80 0,00 5,40
18,00
2108301000
Tetrapak 2,69 0,00 7,31 0,00 21,93
Papír 11,43 0,00 11,43 0,00 9,14
Plasty 9,12 0,00 28,60 0,00 85,80
117,00
2108401000
Tetrapak 0,00 0,00 5,14 0,00 15,42
Plasty 0,00 0,00 26,33 0,00 78,99
94,00
2109001000
Tetrapak 0,00 0,00 4,49 0,00 13,47
Papír 99,21 0,00 187,36 0,00 149,89
Plasty 0,00 0,00 6,72 0,00 20,16
184,00
2109101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,53 0,00 7,59
Plasty 8,52 0,00 40,19 0,00 120,57
128,00
2109301000
Papír 38,07 0,00 38,07 0,00 30,46
Plasty 0,00 0,00 9,94 0,00 29,82
60,00
2109401000
Papír 47,21 0,00 47,21 0,00 37,77
Plasty 0,00 0,00 12,80 0,00 38,40
76,00
2109501000
Papír 134,37 0,00 134,37 0,00 107,50
Plasty 0,00 0,00 53,74 0,00 161,22
269,00
2109901000
Papír 12,73 0,00 12,73 0,00 10,18
Plasty 2,91 0,00 20,50 0,00 61,50
72,00
2110101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,28 0,00 6,84
Papír 17,14 0,00 17,14 0,00 13,71
Plasty 9,01 0,00 20,13 0,00 60,39
81,00
2110201000
Papír 52,66 0,00 52,66 0,00 42,13
Plasty 18,66 0,00 42,44 0,00 127,32
169,00
2110301000
Tetrapak 2,02 0,00 4,15 0,00 12,45
Plasty 4,46 0,00 12,83 0,00 38,49
51,00
2110601000
Papír 35,91 0,00 48,60 0,00 38,88
Plasty 2,59 0,00 12,64 0,00 37,92
77,00
2110701000
Kovo odpady 6,80 0,00 14,35 0,00 43,05
Tetrapak 2,56 0,00 8,26 0,00 24,78
Papír 37,41 0,00 37,41 0,00 29,93
Plasty 11,97 0,00 24,43 0,00 73,29
171,00
2111101000
Papír 45,70 0,00 58,99 0,00 47,19
Plasty 17,85 0,00 39,46 0,00 118,38
166,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,66 0,00 7,98
Papír 10,33 0,00 10,33 0,00 8,26
Plasty 0,00 0,00 5,87 0,00 17,61
34,00
2111401000
Tetrapak 0,00 0,00 3,29 0,00 9,87
Papír 21,31 0,00 29,12 0,00 23,30
Plasty 4,10 0,00 18,73 0,00 56,19
89,00
2111501000
Tetrapak 0,00 0,00 3,15 0,00 9,45
Papír 51,97 0,00 55,81 0,00 44,65
Plasty 0,00 0,00 19,42 0,00 58,26
112,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 4,34 0,00 13,02
Papír 79,09 0,00 91,36 0,00 73,09
Plasty 7,82 0,00 24,29 0,00 72,87
159,00
2112101000
Kovo odpady 4,71 0,00 6,81 0,00 20,43
Tetrapak 1,76 0,00 11,14 0,00 33,42
Papír 45,88 0,00 45,88 0,00 36,70
Plasty 24,17 0,00 71,74 0,00 215,22
306,00
2112201000
Tetrapak 2,85 0,00 7,81 0,00 23,43
Plasty 10,75 0,00 25,09 0,00 75,27
99,00
2112401000
Papír 5,55 0,00 12,64 0,00 10,11
Plasty 5,61 0,00 24,28 0,00 72,84
83,00
2112501000
Plasty 0,00 0,00 5,57 0,00 16,71
17,00
2112601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,62 0,00 7,86
Plasty 2,67 0,00 9,83 0,00 29,49
37,00
2112701000
Papír 45,06 0,00 45,06 0,00 36,05
Plasty 1,86 0,00 17,47 0,00 52,41
88,00
2113101000
Tetrapak 3,73 0,00 3,73 0,00 11,19
11,00
2113401000
Papír 2,06 0,00 2,06 0,00 1,65
Plasty 0,00 0,00 1,46 0,00 4,38
6,00
3100101000
Tetrapak 0,00 0,00 1,83 0,00 5,49
Papír 39,82 0,00 39,82 0,00 31,86
Plasty 4,03 0,00 17,30 0,00 51,90
89,00
3100201000
Papír 26,73 0,00 26,73 0,00 21,38
Plasty 0,00 0,00 2,73 0,00 8,19
30,00
3100401000
Papír 0,00 0,00 6,92 0,00 5,54
6,00
3100701000
Plasty 22,68 0,00 52,62 0,00 157,86
Papír 3,66 0,00 7,27 0,00 5,82
164,00
3101001000
Plasty 2,79 0,00 13,75 0,00 41,25
41,00
3101201000
Plasty 2,90 0,00 8,16 0,00 24,48
24,00
3101501000
Tetrapak 2,17 0,00 3,76 0,00 11,28
Plasty 24,28 0,00 109,38 0,00 328,14
Papír 89,82 0,00 123,64 0,00 98,91
Kovo odpady 6,95 0,00 6,95 0,00 20,85
459,00
3101601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,87 0,00 5,61
Plasty 6,88 0,00 37,80 0,00 113,40
119,00
3101701000
Plasty 36,26 0,00 77,11 0,00 231,33
231,00
3102001000
Tetrapak 0,00 0,00 11,45 0,00 34,35
Papír 16,50 0,00 23,57 0,00 18,86
Plasty 13,63 0,00 30,16 0,00 90,48
144,00
3102101000
Plasty 2,24 0,00 25,28 0,00 75,84
Tetrapak 3,02 0,00 3,02 0,00 9,06
Papír 15,50 0,00 15,50 0,00 12,40
97,00
3102801000
Tetrapak 2,18 0,00 11,11 0,00 33,33
Papír 6,27 0,00 6,27 0,00 5,02
Plasty 5,29 0,00 43,89 0,00 131,67
170,00
3102901000
Tetrapak 1,41 0,00 10,30 0,00 30,90
Papír 118,36 0,00 118,36 0,00 94,69
Plasty 0,00 0,00 46,58 0,00 139,74
265,00
3103501000
Tetrapak 0,00 0,00 4,99 0,00 14,97
Plasty 9,55 0,00 56,22 0,00 168,66
184,00
3103601000
Plasty 16,47 0,00 16,47 0,00 49,41
49,00
3103901000
Kovo odpady 0,00 0,00 2,72 0,00 8,16
Plasty 6,86 0,00 35,53 0,00 106,59
115,00
3104001000
Papír 0,00 0,00 22,28 0,00 17,82
Plasty 0,00 0,00 12,07 0,00 36,21
54,00
3104101000
Plasty 0,00 0,00 17,04 0,00 51,12
51,00
3104601000
Tetrapak 3,09 0,00 4,86 0,00 14,58
Papír 24,08 0,00 24,08 0,00 19,26
Plasty 2,58 0,00 5,86 0,00 17,58
51,00
3104602000
Tetrapak 0,00 0,00 2,58 0,00 7,74
Plasty 0,00 0,00 50,13 0,00 150,39
158,00
3104801000
Tetrapak 4,80 0,00 12,00 0,00 36,00
Plasty 4,79 0,00 30,07 0,00 90,21
126,00
3104901000
Papír 18,94 0,00 104,24 0,00 83,39
Plasty 20,19 0,00 95,97 0,00 287,91
371,00
3105001000
Tetrapak 0,00 0,00 3,95 0,00 11,85
Plasty 4,10 0,00 17,13 0,00 51,39
63,00
3105401000
Papír 20,78 0,00 27,69 0,00 22,15
Plasty 9,05 0,00 46,81 0,00 140,43
163,00