Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci dubnu 2022Počet účastníků sběru Plasty:  62

Počet účastníků sběru Papír:  0

Počet účastníků sběru Tetrapak:  26

Počet účastníků sběru Kovo odpady:  3

Celkový počet účastníků sběru:  63Sběr v roce 2022
Hmotnost kg za měsíc: duben Hmotnost kg za rok: 2022
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 2,17 0,00 8,49 0,00 25,47
25,00
1100201000
Papír 0,00 0,00 22,63 0,00 18,10
Plasty 7,30 0,00 34,40 0,00 103,20
121,00
1101401000
Plasty 0,00 0,00 2,04 0,00 6,12
Tetrapak 0,00 0,00 2,36 0,00 7,08
13,00
1102201000
Tetrapak 1,94 0,00 7,37 0,00 22,11
Plasty 26,81 0,00 66,41 0,00 199,23
221,00
1102301000
Plasty 15,84 0,00 38,05 0,00 114,15
Tetrapak 3,28 0,00 7,74 0,00 23,22
137,00
1102901000
Plasty 3,13 0,00 9,07 0,00 27,21
27,00
1103201000
Tetrapak 0,00 0,00 1,36 0,00 4,08
Plasty 0,00 0,00 13,18 0,00 39,54
44,00
1103301000
Tetrapak 1,97 0,00 5,05 0,00 15,15
Plasty 6,20 0,00 22,71 0,00 68,13
83,00
1103701000
Papír 0,00 0,00 17,97 0,00 14,38
Plasty 16,17 0,00 33,09 0,00 99,27
114,00
2100401000
Plasty 10,00 0,00 19,21 0,00 57,63
Tetrapak 2,05 0,00 2,05 0,00 6,15
64,00
2100601000
Plasty 0,00 0,00 5,02 0,00 15,06
Tetrapak 0,00 0,00 4,14 0,00 12,42
27,00
2100701000
Tetrapak 0,00 0,00 1,78 0,00 5,34
Plasty 0,00 0,00 5,59 0,00 16,77
22,00
2101201000
Tetrapak 3,46 0,00 3,46 0,00 10,38
Plasty 21,64 0,00 50,31 0,00 150,93
161,00
2101501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,79 0,00 8,37
Plasty 4,65 0,00 14,58 0,00 43,74
52,00
2101601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,83 0,00 8,49
Plasty 5,49 0,00 19,69 0,00 59,07
68,00
2102001000
Plasty 2,19 0,00 2,19 0,00 6,57
7,00
2102101000
Tetrapak 0,00 0,00 1,62 0,00 4,86
Plasty 0,00 0,00 11,82 0,00 35,46
40,00
2102601000
Plasty 6,39 0,00 11,58 0,00 34,74
35,00
2103201000
Plasty 10,27 0,00 24,70 0,00 74,10
Tetrapak 1,61 0,00 3,32 0,00 9,96
84,00
2103301000
Plasty 0,00 0,00 6,69 0,00 20,07
20,00
2104401000
Papír 0,00 0,00 8,99 0,00 7,19
Plasty 17,60 0,00 35,53 0,00 106,59
Tetrapak 1,82 0,00 3,61 0,00 10,83
125,00
2104601000
Tetrapak 0,00 0,00 3,08 0,00 9,24
Plasty 0,00 0,00 5,47 0,00 16,41
26,00
2105201000
Plasty 7,83 0,00 13,63 0,00 40,89
Papír 0,00 0,00 14,61 0,00 11,69
53,00
2105301000
Tetrapak 1,62 0,00 3,85 0,00 11,55
Plasty 24,20 0,00 53,88 0,00 161,64
173,00
2105401000
Tetrapak 0,00 0,00 2,45 0,00 7,35
Plasty 6,44 0,00 17,60 0,00 52,80
60,00
2105501000
Plasty 0,00 0,00 3,71 0,00 11,13
Tetrapak 0,00 0,00 3,42 0,00 10,26
21,00
2105701000
Tetrapak 0,00 0,00 1,58 0,00 4,74
5,00
2106001000
Plasty 4,47 0,00 21,28 0,00 63,84
64,00
2106501000
Plasty 0,00 0,00 25,64 0,00 76,92
77,00
2106601000
Plasty 6,42 0,00 11,93 0,00 35,79
Tetrapak 1,31 0,00 2,75 0,00 8,25
44,00
2106701000
Plasty 3,93 0,00 10,07 0,00 30,21
Papír 0,00 0,00 20,39 0,00 16,31
47,00
2106801000
Tetrapak 0,00 0,00 2,07 0,00 6,21
Papír 0,00 0,00 1,99 0,00 1,59
Plasty 5,85 0,00 24,84 0,00 74,52
82,00
2107001000
Tetrapak 10,75 0,00 17,35 0,00 52,05
Plasty 0,00 0,00 30,23 0,00 90,69
143,00
2107301000
Plasty 5,34 0,00 18,13 0,00 54,39
54,00
2107401000
Tetrapak 4,70 0,00 13,28 0,00 39,84
Plasty 5,91 0,00 16,07 0,00 48,21
88,00
2107901000
Tetrapak 0,00 0,00 1,37 0,00 4,11
Plasty 5,07 0,00 9,56 0,00 28,68
33,00
2108001000
Tetrapak 0,00 0,00 2,09 0,00 6,27
Plasty 6,24 0,00 13,88 0,00 41,64
48,00
2108101000
Tetrapak 4,03 0,00 4,03 0,00 12,09
Plasty 1,99 0,00 1,99 0,00 5,97
18,00
2108102000
Tetrapak 1,80 0,00 1,80 0,00 5,40
Plasty 4,29 0,00 4,29 0,00 12,87
18,00
2108301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,29 0,00 6,87
Plasty 7,93 0,00 16,77 0,00 50,31
57,00
2108401000
Plasty 11,93 0,00 26,33 0,00 78,99
Tetrapak 3,97 0,00 5,14 0,00 15,42
94,00
2109001000
Tetrapak 4,49 0,00 4,49 0,00 13,47
Papír 0,00 0,00 88,15 0,00 70,52
Plasty 6,72 0,00 6,72 0,00 20,16
104,00
2109101000
Plasty 11,54 0,00 25,76 0,00 77,28
Tetrapak 0,00 0,00 2,53 0,00 7,59
85,00
2109301000
Plasty 0,00 0,00 9,94 0,00 29,82
30,00
2109401000
Plasty 0,00 0,00 12,80 0,00 38,40
38,00
2109501000
Plasty 0,00 0,00 53,74 0,00 161,22
161,00
2109901000
Plasty 5,70 0,00 17,59 0,00 52,77
53,00
2110101000
Plasty 0,00 0,00 5,84 0,00 17,52
18,00
2110201000
Plasty 4,82 0,00 21,10 0,00 63,30
63,00
2110301000
Plasty 4,05 0,00 8,37 0,00 25,11
Tetrapak 0,00 0,00 2,13 0,00 6,39
32,00
2110601000
Papír 0,00 0,00 12,69 0,00 10,15
Plasty 4,66 0,00 10,05 0,00 30,15
40,00
2110701000
Kovo odpady 7,55 0,00 7,55 0,00 22,65
Tetrapak 5,70 0,00 5,70 0,00 17,10
Plasty 12,46 0,00 12,46 0,00 37,38
77,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 13,29 0,00 10,63
Plasty 7,39 0,00 21,61 0,00 64,83
75,00
2111301000
Tetrapak 2,66 0,00 2,66 0,00 7,98
Plasty 2,15 0,00 5,87 0,00 17,61
26,00
2111401000
Tetrapak 1,00 0,00 3,29 0,00 9,87
Papír 0,00 0,00 7,81 0,00 6,25
Plasty 1,21 0,00 12,33 0,00 36,99
53,00
2111501000
Tetrapak 0,00 0,00 3,15 0,00 9,45
Papír 0,00 0,00 3,84 0,00 3,07
Plasty 8,16 0,00 19,42 0,00 58,26
71,00
2111601000
Tetrapak 1,91 0,00 4,34 0,00 13,02
Papír 0,00 0,00 12,27 0,00 9,82
Plasty 7,04 0,00 16,47 0,00 49,41
72,00
2112101000
Kovo odpady 2,10 0,00 2,10 0,00 6,30
Tetrapak 4,64 0,00 9,38 0,00 28,14
Plasty 10,37 0,00 40,94 0,00 122,82
157,00
2112201000
Tetrapak 2,11 0,00 4,96 0,00 14,88
Plasty 10,41 0,00 14,34 0,00 43,02
58,00
2112401000
Papír 0,00 0,00 7,09 0,00 5,67
Plasty 5,56 0,00 13,80 0,00 41,40
47,00
2112501000
Plasty 2,33 0,00 5,57 0,00 16,71
17,00
2112601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,62 0,00 7,86
Plasty 0,00 0,00 7,16 0,00 21,48
29,00
2112701000
Plasty 5,75 0,00 13,06 0,00 39,18
39,00
3100101000
Tetrapak 1,83 0,00 1,83 0,00 5,49
Plasty 4,64 0,00 13,27 0,00 39,81
45,00
3100201000
Plasty 0,00 0,00 2,73 0,00 8,19
8,00
3100401000
Papír 0,00 0,00 6,92 0,00 5,54
6,00
3100701000
Papír 0,00 0,00 3,61 0,00 2,89
Plasty 15,09 0,00 17,98 0,00 53,94
57,00
3101001000
Plasty 4,22 0,00 10,96 0,00 32,88
33,00
3101201000
Plasty 0,00 0,00 5,26 0,00 15,78
16,00
3101501000
Tetrapak 0,00 0,00 1,59 0,00 4,77
Papír 0,00 0,00 33,82 0,00 27,06
Plasty 18,64 0,00 72,65 0,00 217,95
250,00
3101601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,87 0,00 5,61
Plasty 22,01 0,00 30,92 0,00 92,76
98,00
3101701000
Plasty 0,00 0,00 40,85 0,00 122,55
123,00
3102001000
Tetrapak 3,90 0,00 11,45 0,00 34,35
Papír 0,00 0,00 7,07 0,00 5,66
Plasty 2,35 0,00 12,08 0,00 36,24
76,00
3102101000
Plasty 3,82 0,00 20,45 0,00 61,35
61,00
3102801000
Tetrapak 2,49 0,00 8,93 0,00 26,79
Plasty 11,70 0,00 35,93 0,00 107,79
135,00
3102901000
Tetrapak 0,00 0,00 6,35 0,00 19,05
Plasty 0,00 0,00 36,56 0,00 109,68
129,00
3103501000
Tetrapak 0,00 0,00 3,31 0,00 9,93
Plasty 19,50 0,00 42,10 0,00 126,30
136,00
3103901000
Kovo odpady 2,72 0,00 2,72 0,00 8,16
Plasty 11,43 0,00 28,67 0,00 86,01
94,00
3104001000
Papír 0,00 0,00 22,28 0,00 17,82
Plasty 12,07 0,00 12,07 0,00 36,21
54,00
3104101000
Plasty 9,79 0,00 11,76 0,00 35,28
35,00
3104601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,77 0,00 5,31
Plasty 0,00 0,00 3,28 0,00 9,84
15,00
3104602000
Plasty 0,00 0,00 33,90 0,00 101,70
102,00
3104801000
Tetrapak 2,01 0,00 7,20 0,00 21,60
Plasty 4,60 0,00 19,92 0,00 59,76
81,00
3104901000
Papír 0,00 0,00 85,30 0,00 68,24
Plasty 0,00 0,00 56,19 0,00 168,57
237,00
3105001000
Plasty 3,16 0,00 13,03 0,00 39,09
Tetrapak 2,03 0,00 3,95 0,00 11,85
51,00
3105401000
Papír 0,00 0,00 6,91 0,00 5,53
Plasty 11,99 0,00 33,16 0,00 99,48
105,00