Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci březnu 2022Počet účastníků sběru Plasty:  66

Počet účastníků sběru Papír:  1

Počet účastníků sběru Tetrapak:  26

Počet účastníků sběru Kovo odpady:  0

Celkový počet účastníků sběru:  68Sběr v roce 2022
Hmotnost kg za měsíc: březen Hmotnost kg za rok: 2022
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 2,54 0,00 6,32 0,00 18,96
19,00
1100201000
Papír 0,00 0,00 22,63 0,00 18,10
Plasty 10,55 0,00 27,10 0,00 81,30
99,00
1101401000
Tetrapak 2,36 0,00 2,36 0,00 7,08
Plasty 2,04 0,00 2,04 0,00 6,12
13,00
1102201000
Tetrapak 3,44 0,00 5,43 0,00 16,29
Plasty 15,55 0,00 39,60 0,00 118,80
135,00
1102301000
Tetrapak 1,89 0,00 4,46 0,00 13,38
Plasty 11,78 0,00 22,21 0,00 66,63
80,00
1102901000
Plasty 5,94 0,00 5,94 0,00 17,82
18,00
1103201000
Plasty 7,66 0,00 13,18 0,00 39,54
Tetrapak 0,00 0,00 1,36 0,00 4,08
44,00
1103301000
Plasty 8,20 0,00 16,51 0,00 49,53
Tetrapak 0,00 0,00 3,08 0,00 9,24
59,00
1103701000
Plasty 7,12 0,00 16,92 0,00 50,76
Papír 0,00 0,00 17,97 0,00 14,38
65,00
2100401000
Plasty 0,00 0,00 9,21 0,00 27,63
28,00
2100601000
Plasty 0,00 0,00 5,02 0,00 15,06
Tetrapak 0,00 0,00 4,14 0,00 12,42
27,00
2100701000
Tetrapak 0,00 0,00 1,78 0,00 5,34
Plasty 0,00 0,00 5,59 0,00 16,77
22,00
2101201000
Plasty 19,40 0,00 28,67 0,00 86,01
86,00
2101501000
Tetrapak 2,79 0,00 2,79 0,00 8,37
Plasty 4,77 0,00 9,93 0,00 29,79
38,00
2101601000
Tetrapak 2,83 0,00 2,83 0,00 8,49
Plasty 7,20 0,00 14,20 0,00 42,60
51,00
2102101000
Tetrapak 1,62 0,00 1,62 0,00 4,86
Plasty 11,82 0,00 11,82 0,00 35,46
40,00
2102601000
Plasty 5,19 0,00 5,19 0,00 15,57
16,00
2103201000
Tetrapak 0,00 0,00 1,71 0,00 5,13
Plasty 7,26 0,00 14,43 0,00 43,29
48,00
2103301000
Plasty 2,38 0,00 6,69 0,00 20,07
20,00
2104401000
Papír 0,00 0,00 8,99 0,00 7,19
Plasty 11,76 0,00 17,93 0,00 53,79
Tetrapak 0,00 0,00 1,79 0,00 5,37
66,00
2104601000
Plasty 3,00 0,00 5,47 0,00 16,41
Tetrapak 0,00 0,00 3,08 0,00 9,24
26,00
2105201000
Papír 0,00 0,00 14,61 0,00 11,69
Plasty 0,00 0,00 5,80 0,00 17,40
29,00
2105301000
Plasty 16,76 0,00 29,68 0,00 89,04
Tetrapak 2,23 0,00 2,23 0,00 6,69
96,00
2105401000
Tetrapak 2,45 0,00 2,45 0,00 7,35
Plasty 6,88 0,00 11,16 0,00 33,48
41,00
2105501000
Plasty 0,00 0,00 3,71 0,00 11,13
Tetrapak 0,00 0,00 3,42 0,00 10,26
21,00
2105701000
Tetrapak 1,58 0,00 1,58 0,00 4,74
5,00
2106001000
Plasty 10,56 0,00 16,81 0,00 50,43
50,00
2106501000
Plasty 8,87 0,00 25,64 0,00 76,92
77,00
2106601000
Tetrapak 1,44 0,00 1,44 0,00 4,32
Plasty 5,51 0,00 5,51 0,00 16,53
21,00
2106701000
Papír 0,00 0,00 20,39 0,00 16,31
Plasty 2,12 0,00 6,14 0,00 18,42
35,00
2106801000
Tetrapak 2,07 0,00 2,07 0,00 6,21
Papír 0,00 0,00 1,99 0,00 1,59
Plasty 7,72 0,00 18,99 0,00 56,97
65,00
2107001000
Tetrapak 4,31 0,00 6,60 0,00 19,80
Plasty 19,36 0,00 30,23 0,00 90,69
110,00
2107301000
Plasty 9,84 0,00 12,79 0,00 38,37
38,00
2107401000
Plasty 3,03 0,00 10,16 0,00 30,48
Tetrapak 2,98 0,00 8,58 0,00 25,74
56,00
2107901000
Plasty 0,00 0,00 4,49 0,00 13,47
Tetrapak 1,37 0,00 1,37 0,00 4,11
18,00
2108001000
Tetrapak 2,09 0,00 2,09 0,00 6,27
Plasty 7,64 0,00 7,64 0,00 22,92
29,00
2108301000
Plasty 3,18 0,00 8,84 0,00 26,52
Tetrapak 0,00 0,00 2,29 0,00 6,87
33,00
2108401000
Plasty 0,00 0,00 14,40 0,00 43,20
Tetrapak 0,00 0,00 1,17 0,00 3,51
47,00
2109001000
Papír 0,00 0,00 88,15 0,00 70,52
71,00
2109101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,53 0,00 7,59
Plasty 8,87 0,00 14,22 0,00 42,66
50,00
2109301000
Plasty 9,94 0,00 9,94 0,00 29,82
30,00
2109401000
Plasty 12,80 0,00 12,80 0,00 38,40
38,00
2109501000
Plasty 0,00 0,00 53,74 0,00 161,22
161,00
2109901000
Plasty 4,69 0,00 11,89 0,00 35,67
36,00
2110101000
Plasty 0,00 0,00 5,84 0,00 17,52
18,00
2110201000
Plasty 16,28 0,00 16,28 0,00 48,84
49,00
2110301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,13 0,00 6,39
Plasty 2,32 0,00 4,32 0,00 12,96
19,00
2110601000
Papír 0,00 0,00 12,69 0,00 10,15
Plasty 0,00 0,00 5,39 0,00 16,17
26,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 13,29 0,00 10,63
Plasty 5,80 0,00 14,22 0,00 42,66
53,00
2111301000
Plasty 1,85 0,00 3,72 0,00 11,16
11,00
2111401000
Tetrapak 2,29 0,00 2,29 0,00 6,87
Papír 0,00 0,00 7,81 0,00 6,25
Plasty 6,19 0,00 11,12 0,00 33,36
46,00
2111501000
Tetrapak 3,15 0,00 3,15 0,00 9,45
Papír 0,00 0,00 3,84 0,00 3,07
Plasty 9,21 0,00 11,26 0,00 33,78
46,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,43 0,00 7,29
Papír 0,00 0,00 12,27 0,00 9,82
Plasty 5,24 0,00 9,43 0,00 28,29
45,00
2112101000
Tetrapak 1,80 0,00 4,74 0,00 14,22
Plasty 17,50 0,00 30,57 0,00 91,71
106,00
2112201000
Tetrapak 2,85 0,00 2,85 0,00 8,55
Plasty 3,93 0,00 3,93 0,00 11,79
20,00
2112401000
Papír 1,85 0,00 7,09 0,00 5,67
Plasty 2,99 0,00 8,24 0,00 24,72
30,00
2112501000
Plasty 0,00 0,00 3,24 0,00 9,72
10,00
2112601000
Tetrapak 2,62 0,00 2,62 0,00 7,86
Plasty 2,26 0,00 7,16 0,00 21,48
29,00
2112701000
Plasty 2,65 0,00 7,31 0,00 21,93
22,00
3100101000
Plasty 1,56 0,00 8,63 0,00 25,89
26,00
3100201000
Plasty 2,73 0,00 2,73 0,00 8,19
8,00
3100401000
Papír 0,00 0,00 6,92 0,00 5,54
6,00
3100701000
Papír 0,00 0,00 3,61 0,00 2,89
Plasty 0,00 0,00 2,89 0,00 8,67
12,00
3101001000
Plasty 3,69 0,00 6,74 0,00 20,22
20,00
3101201000
Plasty 2,63 0,00 5,26 0,00 15,78
16,00
3101501000
Tetrapak 0,00 0,00 1,59 0,00 4,77
Papír 0,00 0,00 33,82 0,00 27,06
Plasty 13,18 0,00 54,01 0,00 162,03
194,00
3101601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,87 0,00 5,61
Plasty 3,20 0,00 8,91 0,00 26,73
32,00
3101701000
Plasty 40,85 0,00 40,85 0,00 122,55
123,00
3102001000
Tetrapak 2,55 0,00 7,55 0,00 22,65
Papír 0,00 0,00 7,07 0,00 5,66
Plasty 3,87 0,00 9,73 0,00 29,19
57,00
3102101000
Plasty 8,50 0,00 16,63 0,00 49,89
50,00
3102801000
Tetrapak 2,08 0,00 6,44 0,00 19,32
Plasty 13,90 0,00 24,23 0,00 72,69
92,00
3102901000
Tetrapak 3,34 0,00 6,35 0,00 19,05
Plasty 36,56 0,00 36,56 0,00 109,68
129,00
3103501000
Tetrapak 1,72 0,00 3,31 0,00 9,93
Plasty 7,56 0,00 22,60 0,00 67,80
78,00
3103901000
Plasty 7,62 0,00 17,24 0,00 51,72
52,00
3104001000
Papír 0,00 0,00 22,28 0,00 17,82
18,00
3104101000
Plasty 1,97 0,00 1,97 0,00 5,91
6,00
3104601000
Tetrapak 1,77 0,00 1,77 0,00 5,31
Plasty 3,28 0,00 3,28 0,00 9,84
15,00
3104602000
Plasty 14,14 0,00 33,90 0,00 101,70
102,00
3104801000
Tetrapak 2,61 0,00 5,19 0,00 15,57
Plasty 7,39 0,00 15,32 0,00 45,96
62,00
3104901000
Papír 0,00 0,00 85,30 0,00 68,24
Plasty 14,59 0,00 56,19 0,00 168,57
237,00
3105001000
Tetrapak 0,00 0,00 1,92 0,00 5,76
Plasty 4,49 0,00 9,87 0,00 29,61
35,00
3105401000
Papír 0,00 0,00 6,91 0,00 5,53
Plasty 9,00 0,00 21,17 0,00 63,51
69,00