Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci lednu 2022Počet účastníků sběru Plasty:  63

Počet účastníků sběru Papír:  2

Počet účastníků sběru Tetrapak:  26

Počet účastníků sběru Kovo odpady:  0

Celkový počet účastníků sběru:  64Sběr v roce 2022
Hmotnost kg za měsíc: leden Hmotnost kg za rok: 2022
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 3,78 0,00 3,78 0,00 11,34
11,00
1100201000
Papír 0,00 0,00 22,63 0,00 18,10
Plasty 16,55 0,00 16,55 0,00 49,65
68,00
1102201000
Plasty 24,05 0,00 24,05 0,00 72,15
Tetrapak 1,99 0,00 1,99 0,00 5,97
78,00
1102301000
Tetrapak 2,57 0,00 2,57 0,00 7,71
Plasty 10,43 0,00 10,43 0,00 31,29
39,00
1103201000
Plasty 5,52 0,00 5,52 0,00 16,56
Tetrapak 1,36 0,00 1,36 0,00 4,08
21,00
1103301000
Plasty 8,31 0,00 8,31 0,00 24,93
Tetrapak 3,08 0,00 3,08 0,00 9,24
34,00
1103701000
Papír 0,00 0,00 17,97 0,00 14,38
Plasty 9,80 0,00 9,80 0,00 29,40
44,00
2100401000
Plasty 9,21 0,00 9,21 0,00 27,63
28,00
2100601000
Tetrapak 4,14 0,00 4,14 0,00 12,42
Plasty 5,02 0,00 5,02 0,00 15,06
27,00
2100701000
Plasty 5,59 0,00 5,59 0,00 16,77
Tetrapak 1,78 0,00 1,78 0,00 5,34
22,00
2101201000
Plasty 9,27 0,00 9,27 0,00 27,81
28,00
2101501000
Plasty 5,16 0,00 5,16 0,00 15,48
15,00
2101601000
Plasty 7,00 0,00 7,00 0,00 21,00
21,00
2103201000
Plasty 7,17 0,00 7,17 0,00 21,51
Tetrapak 1,71 0,00 1,71 0,00 5,13
27,00
2103301000
Plasty 4,31 0,00 4,31 0,00 12,93
13,00
2104401000
Plasty 6,17 0,00 6,17 0,00 18,51
Papír 0,00 0,00 8,99 0,00 7,19
Tetrapak 1,79 0,00 1,79 0,00 5,37
31,00
2104601000
Plasty 2,47 0,00 2,47 0,00 7,41
Tetrapak 3,08 0,00 3,08 0,00 9,24
17,00
2105201000
Plasty 5,80 0,00 5,80 0,00 17,40
Papír 0,00 0,00 14,61 0,00 11,69
29,00
2105301000
Plasty 12,92 0,00 12,92 0,00 38,76
39,00
2105401000
Plasty 4,28 0,00 4,28 0,00 12,84
13,00
2105501000
Plasty 3,71 0,00 3,71 0,00 11,13
Tetrapak 3,42 0,00 3,42 0,00 10,26
21,00
2106001000
Plasty 6,25 0,00 6,25 0,00 18,75
19,00
2106501000
Plasty 16,77 0,00 16,77 0,00 50,31
50,00
2106701000
Papír 0,00 0,00 20,39 0,00 16,31
Plasty 4,02 0,00 4,02 0,00 12,06
28,00
2106801000
Plasty 11,27 0,00 11,27 0,00 33,81
Papír 1,99 0,00 1,99 0,00 1,59
35,00
2107001000
Tetrapak 2,29 0,00 2,29 0,00 6,87
Plasty 10,87 0,00 10,87 0,00 32,61
39,00
2107301000
Plasty 2,95 0,00 2,95 0,00 8,85
9,00
2107401000
Plasty 7,13 0,00 7,13 0,00 21,39
Tetrapak 5,60 0,00 5,60 0,00 16,80
38,00
2107901000
Plasty 4,49 0,00 4,49 0,00 13,47
13,00
2108301000
Tetrapak 2,29 0,00 2,29 0,00 6,87
Plasty 5,66 0,00 5,66 0,00 16,98
24,00
2108401000
Tetrapak 1,17 0,00 1,17 0,00 3,51
Plasty 14,40 0,00 14,40 0,00 43,20
47,00
2109001000
Papír 0,00 0,00 88,15 0,00 70,52
71,00
2109101000
Tetrapak 2,53 0,00 2,53 0,00 7,59
Plasty 5,35 0,00 5,35 0,00 16,05
24,00
2109501000
Plasty 53,74 0,00 53,74 0,00 161,22
161,00
2109901000
Plasty 7,20 0,00 7,20 0,00 21,60
22,00
2110101000
Plasty 5,84 0,00 5,84 0,00 17,52
18,00
2110301000
Tetrapak 2,13 0,00 2,13 0,00 6,39
Plasty 2,00 0,00 2,00 0,00 6,00
12,00
2110601000
Papír 0,00 0,00 12,69 0,00 10,15
Plasty 5,39 0,00 5,39 0,00 16,17
26,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 13,29 0,00 10,63
Plasty 8,42 0,00 8,42 0,00 25,26
36,00
2111301000
Plasty 1,87 0,00 1,87 0,00 5,61
6,00
2111401000
Papír 0,00 0,00 7,81 0,00 6,25
Plasty 4,93 0,00 4,93 0,00 14,79
21,00
2111501000
Papír 0,00 0,00 3,84 0,00 3,07
Plasty 2,05 0,00 2,05 0,00 6,15
9,00
2111601000
Tetrapak 2,43 0,00 2,43 0,00 7,29
Papír 0,00 0,00 12,27 0,00 9,82
Plasty 4,19 0,00 4,19 0,00 12,57
30,00
2112101000
Tetrapak 2,94 0,00 2,94 0,00 8,82
Plasty 13,07 0,00 13,07 0,00 39,21
48,00
2112401000
Papír 2,53 0,00 5,24 0,00 4,19
Plasty 5,25 0,00 5,25 0,00 15,75
20,00
2112501000
Plasty 3,24 0,00 3,24 0,00 9,72
10,00
2112601000
Plasty 4,90 0,00 4,90 0,00 14,70
15,00
2112701000
Plasty 4,66 0,00 4,66 0,00 13,98
14,00
3100101000
Plasty 7,07 0,00 7,07 0,00 21,21
21,00
3100401000
Papír 0,00 0,00 6,92 0,00 5,54
6,00
3100701000
Papír 0,00 0,00 3,61 0,00 2,89
Plasty 2,89 0,00 2,89 0,00 8,67
12,00
3101001000
Plasty 3,05 0,00 3,05 0,00 9,15
9,00
3101201000
Plasty 2,63 0,00 2,63 0,00 7,89
8,00
3101501000
Tetrapak 1,59 0,00 1,59 0,00 4,77
Papír 0,00 0,00 33,82 0,00 27,06
Plasty 40,83 0,00 40,83 0,00 122,49
154,00
3101601000
Tetrapak 1,87 0,00 1,87 0,00 5,61
Plasty 5,71 0,00 5,71 0,00 17,13
23,00
3102001000
Tetrapak 5,00 0,00 5,00 0,00 15,00
Papír 0,00 0,00 7,07 0,00 5,66
Plasty 5,86 0,00 5,86 0,00 17,58
38,00
3102101000
Plasty 8,13 0,00 8,13 0,00 24,39
24,00
3102801000
Tetrapak 4,36 0,00 4,36 0,00 13,08
Plasty 10,33 0,00 10,33 0,00 30,99
44,00
3102901000
Tetrapak 3,01 0,00 3,01 0,00 9,03
9,00
3103501000
Plasty 15,04 0,00 15,04 0,00 45,12
Tetrapak 1,59 0,00 1,59 0,00 4,77
50,00
3103901000
Plasty 9,62 0,00 9,62 0,00 28,86
29,00
3104001000
Papír 0,00 0,00 22,28 0,00 17,82
18,00
3104602000
Plasty 19,76 0,00 19,76 0,00 59,28
59,00
3104801000
Tetrapak 2,58 0,00 2,58 0,00 7,74
Plasty 7,93 0,00 7,93 0,00 23,79
32,00
3104901000
Papír 0,00 0,00 85,30 0,00 68,24
Plasty 41,60 0,00 41,60 0,00 124,80
193,00
3105001000
Tetrapak 1,92 0,00 1,92 0,00 5,76
Plasty 5,38 0,00 5,38 0,00 16,14
22,00
3105401000
Papír 0,00 0,00 6,91 0,00 5,53
Plasty 12,17 0,00 12,17 0,00 36,51
42,00